Tytuł artykułu: Ocena genotoksyczności ścieków koksowniczych

Autorzy: SINDERA, P., FELIS, E., WISZNIOWSKI, J.

Słowa kluczowe: ścieki koksownicze, genotoksyczność, Vicia faba, index mitotyczny, test mikrojądrowy

Streszczenie: Pomimo redukcji OWO i ChZT, których wartości sięgają poziomu 90%, oczyszczone ścieki koksownicze nadal zawierają substancje niebezpieczne dla zdrowiai życia. Praca przedstawia wyniki testu fito- i genotoksyczności ścieków surowych oraz oczyszczonych. Metodyka badań obejmuje: pomiar długości korzenia, łodygi oraz wyznaczenie: indeksu mitotycznego (IM), częstości występowania mikrojąder (MN). Rośliną testową była Vicia faba. Wykazano negatywny wpływ ścieków koksowniczych na wszystkie badane parametry.

Cytowanie w stylu APA: Sindera, P., Felis, E. & Wiszniowski, J. (2011). Ocena genotoksyczności ścieków koksowniczych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (3), 217-225.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Sindera, Felis & Wiszniowski, 2011), następne powołania: (Sindera i inni, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Sindera, Piotr, Ewa Felis, Jarosław Wiszniowski. "Ocena genotoksyczności ścieków koksowniczych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 53 ser., vol. 20, nr 3, (2011): 217-225.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Sindera, Felis, & Wiszniowski 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Sindera_Felis_Wiszniowski_2011_PNIKS, author={Sindera, Piotr and Felis, Ewa and Wiszniowski, Jarosław}, title={Ocena genotoksyczności ścieków koksowniczych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN53/A6/art6.pdf}, year={2011}, volume={20 (3)}, number={53}, pages={217-225}}

Pełny tekst PDF


Go Back